Acherontia lachesis   Acherontia lachesis  moth, potato skins, steel, beeswax 2015

Acherontia lachesis Acherontia lachesis moth, potato skins, steel, beeswax 2015

4G5A5784.JPG
  Acherontia lachesis   Acherontia lachesis  moth, potato skins, steel, beeswax 2015
4G5A5784.JPG

Acherontia lachesis Acherontia lachesis moth, potato skins, steel, beeswax 2015

show thumbnails