Acherontia lachesis   Acherontia lachesis  moth, potato skins, steel, beeswax

Acherontia lachesis Acherontia lachesis moth, potato skins, steel, beeswax

4G5A5784.JPG
  Acherontia lachesis   Acherontia lachesis  moth, potato skins, steel, beeswax
4G5A5784.JPG

Acherontia lachesis Acherontia lachesis moth, potato skins, steel, beeswax

show thumbnails